Tượng Ðại Phật A Di Đà Ushiku, Nhật Bản
Share

Tượng Ðại Phật A Di Đà Ushiku, Nhật Bản